I dessa tider så är det viktigt att påminna sig om hur det var innan och kommer att bli efter pandemin. Vi på INIT har, som alla skolor behövt att ställa in de flesta av våra aktiviteter. Därför har det varit lite dåligt med uppdateringar på nyheter under senaste tiden.

Denna fantastiska film om skidresan till Romme har gjorts av en av våra duktiga estetelever Alexander Rydgren. Han har både filmat och regisserat denna pärla!

Medverkande elever är:
Olle Norberg
John-Rock Spendrup
Felix Canberger
Nils Johansson