Information om INIT College och Coronaviruset

Våra elever och medarbetares hälsa är alltid av största vikt för oss på INIT College. Med anledning av coronaviruset Covid-19, har vi vidtagit flera åtgärder samt förstärkt våra städrutiner, detta för att förebygga smittspridning och motverka smittorisk. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvecklingen av Covid-19 noga för att säkerställa att vi är uppdaterade kring regler och restriktioner.

Några åtgärder som vidtagits:

1

ÅK 1, ÅK 2, ÅK 3 har i nuläget distansundervisning var tredje vecka.

- Genom att ha delar av undervisningen på distans tar vi ett samhällsansvar för att minska trycket på kollektivtrafik.
- Vi reducerar antalet elever i skolbyggnaden med en tredjedel.
- Detta möjliggör också att vi kan omfördela schemat och så mycket som
möjligt använda de större lektionssalarna som skolan förfogar över, där det är lättare att sprida ut eleverna.
2

Extra städning

Extra städning kommer att ske dagligen 11-13 med fokus på toaletter, handtag, strömbrytare och andra ofta vidrörda ytor.
3

Handsprit finns tillgänglig

Handsprit finns tillgänglig vid ingången och i alla klassrum.
All personal och elever som uppvisar de minsta sjukdomssymptom måste iakttaga största försiktighet och stanna hemma.
4

Personlig hygien

Personlig hygien är ytterst viktigt i dessa tider och vi rekommenderar alla att tvätta sina händer ofta och grundligt, använda handsprit, samt undvika att röra ögon, näsa och mun med våra händer.
5

Social distansering

Vi rekommenderar alla att tillämpa social distansering och hålla säkra avstånd till andra så mycket som möjligt.
6

Riskgrupper

En inventering har genomförts för att utröna hur många i personalen och bland eleverna som tillhör en riskgrupp eller har någon i sitt hushåll som tillhör en riskgrupp.
7

Högertrafik

Högertrafik gäller i korridorer och i trapphus.
8

Studietid via Zoom

Vi har beslutat att lärarnas studietid skall hållas via Zoom så att elever också kan deltaga hemifrån på studietiden.
9

Skolans expedition

På skolans expedition tar vi emot en person åt gången.

Mer information

Fortlöpande information om utvecklingen som berör skolan under Corona-epidemin kommer att publiceras på Schoolsoft.

Som elev är det viktigt att du håller en god handhygien, håller avstånd till andra och stannar hemma om du har symtom som snuva, hosta och feber. Läs mer om hur du kan skydda dig själv och andra på Folkhälsomyndighetens hemsida.